Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία Διάλογος Συστήματα Επικοινωνίας Φωνής Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998. Ειδικεύεται στην έρευνα πάνω στην τεχνολογία επεξεργασίας και αναγνώρισης φωνής, και στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του τηλεφώνου και του διαδικτύου.

Η Διάλογος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τα μεγαλύτερα συστήματα αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο αριθμό καναλιών συνολικά. Τα συστήματα της Διάλογος έχουν εξυπηρετήσει περισσότερες από 10.000.000 κλήσεις μέχρι σήμερα, ενώ στους πελάτες της Διάλογος συμπεριλαμβάνονται κάποιες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, όπως ο ΟΤΕ, η Cosmote, η Vodafone, η Intracom, η ΟΤΕnet, η Blue Star Ferries και η Databank.

Nuance Communications, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο των τεχνολογιών φωνήςΗ Διάλογος είναι συνεργάτης της εταιρείας Nuance Communications στην Ελλάδα, την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής η Διάλογος:

  • διανέμει το λογισμικό της Nuance
  • αναπτύσσει και υποστηρίζει πολυγλωσσικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της Nuance
  • αναπτύσσει αλγόριθμους που βελτιστοποιούν την απόδοση του συστήματος αναγνώρισης φωνής της Nuance
  • συνεργάζεται ερευνητικά με τη Nuance για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής της εταιρείας

Η στρατηγική συνεργασία της Διάλογος με τη Nuance έχει οδηγήσει στα μοντέλα αναγνώρισης φωνής για τα Ελληνικά, Τουρκικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Καταλανικά και Αραβικά που διανέμονται με τον αναγνωριστή φωνής Nuance Recognizer καθώς και στις δύο Ελληνικές φωνές (ανδρική και γυναικεία) που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα σύνθεσης φωνής Nuance RealSpeak και rVoice.