Τηλεπικοινωνίες

Στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών οι εφαρμογές αναγνώρισης φωνής επιτρέπουν:

  • τις φωνητικές εντολές, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην κινητή τηλεφωνία και διεισδύουν στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας, π.χ. την αυτόματη διεπιλογή ονομάτων συνδρομητών ενός τηλεφωνικού κέντρου (name dialing)
  • την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου
  • την αυτόματη εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου.

Επίσης, μέσω των εφαρμογών σύνθεσης φωνής (text-to-speech), παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης των προ-ηχογραφημένων ανακοινώσεων και μηνυμάτων τέτοιων αυτοματοποιημένων συστημάτων για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και πληροφοριών. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές, άλλωστε, είναι αδύνατη η ηχογράφηση χιλιάδων ανακοινώσεων, όπως π.χ. ονομάτων και διευθύνσεων για τις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, και η τεχνολογία σύνθεσης φωνής καθίσταται απαραίτητη.

Επιπλέον, στον ίδιο πάντα τομέα, ξεχωρίζουν εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των συστημάτων αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής από οποιοδήποτε τηλέφωνο, κινητό ή σταθερό. Προσφέρονται, πάντα μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τα εισερχόμενα μηνύματα, τον αποστολέα τους, το θέμα τους κ.λπ., ανάγνωσης των επιλεγμένων μηνυμάτων και των συνημμένων τους αρχείων, προώθησής τους ή απάντησης στον αποστολέα και, βεβαίως αποστολής καινούριου ηλεκτρονικού μηνύματος σε μορφή ηχογραφημένου φωνητικού αρχείου.

Αντιστοίχως, προβλέπεται και η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω φωνητικών εντολών από το τηλέφωνο. Ο φωνητικός πλοηγός (voice browser) της Διάλογος αλλάζει και εμπλουτίζει ριζικά τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω τηλεφώνου. Οι δυνατότητες του φωνητικού πλοηγού είναι παρόμοιες με αυτές ενός τυπικού desktop Web browser του διαδικτύου, μόνο που δεν απαιτείται η χρήση υπολογιστή. Με τη φωνή του και μόνο ο χρήστης μπορεί να καλέσει κάποιον, να ανακτήσει τον αριθμό από ένα τηλεφωνικό κατάλογο ή από την προσωπική του ατζέντα και να ανακτήσει πληροφορίες από Web sites που έχουν προσθέσει τη δυνατότητα φωνητικής προσπέλασης (voice-enabled Web sites) με χρήση spoken hyperlinks ή Voicelinks.