Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές υπηρεσίες

Τα συστήματα που προσφέρει η Διάλογος επιτρέπουν την αυτόματη διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών, όπως:

  • Μεταφορά χρηματικών ποσών
  • Ενημέρωση τραπεζικού λογαριασμού
  • Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.

καθώς και άλλα πλεονεκτήματα για τους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως:

  • Αυτόματη ενημέρωση για τρέχοντα χρηματιστηριακά θέματα, τιμές συναλλάγματος κ.ο.κ.
  • Εξυπηρέτηση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο εξ αποστάσεως
  • Δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων
  • Εξυπηρέτηση καλούντων σε θέματα που δεν απαιτείται η παρέμβαση χειριστή/τηλεφωνητή.

Οι εφαρμογές φωνής μπορούν να συμπληρώσουν την αναγκαιότητα χειριστών/τηλεφωνητών και τα υπάρχοντα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών ή να τα αντικαταστήσουν πλήρως. Διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο σωστής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πελατών, οι παραπάνω οργανισμοί χαίρονται τα οφέλη της οικονομικής απόδοσης τέτοιων εφαρμογών, χάρη στη μείωση των χειριστών/τηλεφωνητών και την αύξηση των πελατών, και τα οφέλη του εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσθέτουν αξία, κύρος και αξιοπιστία.

Οι τουρκικές εταιρείες Global Securities και Garanti Bank έχουν επενδύσει σε αυτοματοποιημένες εφαρμογές τραπεζικής και χρηματιστηριακής ενημέρωσης, εγκαθιστώντας τα συστήματα αναγνώρισης φωνής της Διάλογος.