Τηλεφωνικά Κέντρα

Οι εγκατεστημένες σε τηλεφωνικά κέντρα εφαρμογές φωνής προβλέπουν την αυτόματη διεπιλογή ονομάτων συνδρομητών ενός τηλεφωνικού κέντρου (name dialing) και τη δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων (auto attendants), αποκλειστικά μέσω φωνητικών εντολών. Οι χρήστες απολαμβάνουν την ευελιξία που τους παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες αυτόματης εξυπηρέτησης, καθώς δεν απαιτείται να θυμούνται τους εσωτερικούς αριθμούς κλήσης.

Η αντικατάσταση των παραδοσιακών χειριστών τηλεφωνικών κέντρων από αυτοματοποιημένα συστήματα εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πελατών σε θέματα ρουτίνας, όπου δεν απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση, είναι η λύση που ικανοποιεί τις προσδοκίες πελατών και εταιρειών σε όλους τους τομείς.
Επιτυγχάνεται:

 • Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου εισερχόμενων κλήσεων
 • Αύξηση εισερχόμενων κλήσεων
 • Κατάργηση αναμονής στο ακουστικό και ελαχιστοποίηση ανολοκλήρωτων κλήσεων εξαιτίας της αγανάκτησης των πελατών
 • Μείωση χρόνου παραμονής των πελατών στο τηλέφωνο, εφόσον η πληροφορία είναι άμεσα προσβάσιμη
 • Αυτόματη, ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα όπου δεν απαιτείται η παρέμβαση χειριστών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
 • Μείωση κόστους απασχόλησης πολυάριθμων χειριστών τηλεφωνικού κέντρου

Τα συστήματα αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής τηλεφωνικών κέντρων βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και μπορούν να εγκατασταθούν σε κοινωφελείς οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), τη μετεωρολογική υπηρεσία, ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και πλήθος άλλων εταιρειών. Παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα:

 • Στα νοσοκομεία:
  Δυνατότητα ασθενών να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ώρες των γιατρών και να κλείσουν αυτόματα ραντεβού στο νοσοκομείο που επιθυμούν. Οι ασθενείς, με τον ίδιο αυτοματοποιημένο πάλι τρόπο, μπορούν να ενημερωθούν για τα ραντεβού τους και να τα μεταθέσουν ή ακυρώσουν. Οι γιατροί, επίσης, ενημερώνονται από το ίδιο σύστημα για τα ραντεβού που έχουν κατοχυρωθεί στο όνομά τους.
 • Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις εταιρείες ταχυμεταφορών:
  Εκτός των προαναφερόμενων πλεονεκτημάτων εγκατάστασης εφαρμογών φωνής σε τηλεφωνικά κέντρα, στον τομέα των ταχυδρομικών μεταφορών οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αυτομάτως για την πορεία αποστολής των δεμάτων τους ή την παράδοσή τους.
 • Στους ταξιδιωτικούς φορείς:
  Αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και άλλες εταιρείες διακίνησης επιβατών, αερολιμένες, λιμεναρχεία κ.ο.κ. απολαμβάνουν τα οφέλη αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών κέντρων, που εκτός των προαναφερόμενων υπηρεσιών προσφέρουν στους πελάτες τους δυνατότητες πληροφόρησης και κράτησης εισιτηρίων.

Η Διάλογος έχει εγκαταστήσει στο τηλεφωνικό κέντρο της Intracom το ολοκληρωμένο σύστημα δρομολόγησης και διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων, Auto Attendant.