Εφαρμογές

Η Διάλογος Α.Ε. είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής στον ελληνικό χώρο. Η εταιρεία ανέπτυξε τις πρώτες ελληνικές και τουρκικές εφαρμογές αναγνώρισης φωνής και την πρώτη ελληνική φωνητική πύλη.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσει και διαθέτει η Διάλογος αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής σε γλώσσες χωρών της ευρύτερης περιοχής (Ελλάδα, Τουρκία, αραβικά και βαλκανικά κράτη). Τα συστήματα αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής βρίσκουν εφαρμογή στους παρακάτω τομείς:

Οι αυτοματοποιημένες εφαρμογές φωνής κερδίζουν έδαφος και στην ελληνική πλέον αγορά. Συντελούν στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη μεγαλύτερη ικανοποίησή τους, στη γρηγορότερη, αμεσότερη και αυτοματοποιημένη πλέον παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, τη διευκόλυνση και ασφάλεια των συναλλαγών και στην παρουσίαση πρωτότυπων και αποτελεσματικών λύσεων.