Διηνεκής Πληροφορική

Διηνεκής, ΠληροφορικήΗ Διηνεκής Πληροφορική χρησιμοποίησε την τεχνολογία αναγνώρισης φωνής της Διάλογος για την εφαρμογή συλλογής και επεξεργασίας αποτελεσμάτων των εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2002.