Πελάτες

Η Διάλογος Α.Ε. είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής στον ελληνικό χώρο. Η εταιρεία ανέπτυξε τις πρώτες ελληνικές και τουρκικές εφαρμογές αναγνώρισης φωνής και την πρώτη ελληνική φωνητική πύλη.

Τα προϊόντα της Διάλογος περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής σε γλώσσες χωρών της ευρύτερης περιοχής (Ελλάδα, Τουρκία, αραβικά και βαλκανικά κράτη). Οι λύσεις που προτείνει η Διάλογος έχουν εφαρμογή στους παρακάτω τομείς:

  • Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές υπηρεσίες
  • Αερομεταφορές
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Φωνητικές Πύλες

Οι Πελάτες μας είναι εταιρείες κύρους, που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις, ποιότητα, σωστή εξυπηρέτηση και πλήρη υποστήριξη. Αποσκοπούν όχι μόνο στην κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης των συστημάτων τους από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, την παρουσίαση πρωτότυπων και λειτουργικών λύσεων και την προσέλκυση νέων πελατών.