Νέα 1999 - 2001

Τα νέα της Διάλογος για τα έτη 1999 έως 2001

Νέες υπηρεσίες "My Cosmos"
12/2001
Η Φωνητική Πύλη "My Cosmos" εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες: "Ζώδια", παιχνίδι "31", "Αεροδρόμιο Αθηνών", "Μετατροπή ΕΥΡΩ".
Η Διάλογος υπογράφει συμφωνία με τη Rhetorical Systems Ltd.
11/2001
H Διάλογος επεκτείνεται στον τομέα της τεχνολογίας σύνθεσης φωνής και συνάπτει συμφωνία με την Rhetorical Systems για την από κοινού ανάπτυξη συστήματος σύνθεσης φωνής στα ελληνικά.
Global Securities - Εφαρμογή αναγνώρισης φωνής στα τουρκικά με χρήση τεχνολογίας της Διάλογος
08/2001
Η τουρκική χρηματιστηριακή εταιρεία Global Securities θέτει σε λειτουργία το σύστημα αυτοματοποίησης του τηλεφωνικού της κέντρου, χρησιμοποιώντας αναγνώριση ομιλίας από τη Διάλογος.
H Φωνητική Πύλη ''My Cosmos''
06/2001
Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η φωνητική πύλη ''My Cosmos'' για λογαριασμό της Cosmote. Παρέχονται πληροφορίες για ακτοπλοϊκά δρομολόγια και το πρόγραμμα κινηματογράφων, θεάτρων, τηλεόρασης.
Η υπηρεσία "Cosmote Αξιών" με αναγνώριση φωνής στα ελληνικά από την Διάλογος
06/2000
Η υπηρεσία "Cosmote Αξιών" δίνει πλέον τη δυνατότητα στους συνδρομητές της Cosmote να ενημερώνονται στιγμιαία για τη συνεδρίαση του ΧΑΑ καλώντας 14000 και χρησιμοποιώντας το πιο φυσικό μέσο επικοινωνίας, τη φωνή τους.
Η Intrasoft συμμετέχει στη Διάλογος
03/2000
Η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Intrasoft με ποσοστό 51% στην Διάλογος, με σκοπό την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης με χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής.
Δημοσίευση του νικητή του διαγωνισμού μας
12/1999
Διενεργήθηκε την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, η κλήρωση του διαγωνισμού που διεξήγαγε η Διάλογος Α.Ε.
Η Διάλογος ανακοινώνει τη δημιουργία Ελληνικού συστήματος αναγνώρισης ομιλίας
11/1999
Ολοκληρώθηκε η προσαρμογή του λογισμικού αναγνώρισης φωνής της εταιρείας Nuance Communications στην ελληνική γλώσσα.
Η Διάλογος υπογράφει συμφωνία με τη Nuance Communications
08/1999
Η Διάλογος θα προσαρμόσει το λογισμικό αναγνώρισης φωνής της Nuance Communications στην ελληνική γλώσσα και θα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Nuance στην Ελλάδα.