Νέα 2005 - 2007

Τα νέα της Διάλογος για τα έτη 2005 έως 2007

Αφιέρωμα του Customer Management στην Διάλογος
Οκτ 2007
Τα στελέχη της Διάλογος παρουσιάζουν την πορεία και την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σε συνέντευξή τους στο περιοδικό Customer Management.
Παρουσίαση της νέας υπηρεσίας Voice-Lease της Διάλογος
Σεπ 2007
Leasing στις υπηρεσίες φωνής; Πρώτη η Διάλογος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ανάπτυξη της φωνητικής σας εφαρμογής, χωρίς κόστος κτήσης, και τη λειτουργία της ακόμη και στο δικό σας χώρο.